ПАКЕТ СО ДВЕ УСЛУГИ

 

DIGIBOXNET M

880 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални и 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа

POWERBOXNET M

940 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 100 дигитални канали 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа

POWERBOXNET L

1.120 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 100 дигитални и 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35 / 20 Mbps
 • 2 Дигитални HD приемници - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа

OPTICBOXNET M

980 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 90 дигитални канали 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа

OPTICBOXNET L

1.480 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 90 дигитални канали 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35 / 20 Mbps
 • Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа
- За изнајмување на дополнителен дигитален приемник се наплаќа 100 ден. месечно или 1.600 ден. еднократно.
- Услугите во пакетите со 2 (две) електронски комуникациски услуги се неразделиви за времетраењето за кој е склучен договорот.
- За OPTIC пакетите, не следува бесплатен дигитален HD приемник. Доклку претплатникот има потреба треба да го набави на сопствен трошок.
- За внатрешни инсталации за повеќе тв приклучоци се наплаќа според официјалниот ценовник на ПЕТ НЕТ.

- Цените во понудата се со вклучен ДДВ.
© 2015 5net. All Rights Reserved.