Интернет пристап

  за склучен претплатнички договор на 24 месеци

  5 NET M

  500 ден./Mесечно
  • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
  • Брзина DL/ UL (Mbps) = 18/10
  • Неограничен интернет сообраќај
  • Приклучок = 0 денари

  5 NET L

  1000 ден./Mесечно
  • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
  • Брзина DL/ UL (Mbps) = 35/20
  • Неограничен интернет сообраќај
  • Приклучок = 0 денари

  5 NET XL

  1.180 ден./Mесечно
  • Тарифни модели за деловни корисници (правни лица)
  • Брзина DL/ UL (Mbps) = 40/20
  • Неограничен интернет сообраќај
  • Приклучок = 0 денари
  © 2015 5net. All Rights Reserved.